Onderwijs Zorg Arrangement

Training en licentie

Training

Om Amigo's uit te mogen voeren met de basistraining en jaarlijke nascholing worden gevolgd.

Deze is toegankelijk voor SKJ geregistreerde professionals. Andere voorwaarden, zie kopje Licentie.

 

De training bestaat uit 5 dagdelen. Bestaande uit twee hele dagen en een terugkom dagdeel.

In deze training leer je de methodespecifieke onderdelen hanteren.

Dagdeel 1 en2 "Kennismaking met de methode" en "Inzicht in het traject"

Dagdeel 3 en 4 "Aan het werk als Amigo" en "Aan het werk op scholen"

Dagdeel 5: Afronding opleiding

 

Na positieve afronding van deze vijf dagdelen wordt het certificaat voor Amigo verstrekt. Hiermee wordt de persoonlijk licentie voor Amigo’s voor één jaar verkregen. Om deze te behouden in jaarlijkse nascholing nodig.
 
De trainingen worden meerdere keren per jaar gegeven. Neem contact op voor de eerst volgende training en prijs.
Licentie

Licentie
Om de kwaliteit te borgen werkt Amigo’s op school met een licentiestructuur. Alleen hulpverleners met een geldige licentie mogen de methode uitvoeren (persoonsgebonden licentie). Als de hulpverlener werkt voor een organisatie dan dient de organisatie ook in het bezit te zijn van een licentie (organisatie-gebonden licentie). Als de hulpverlener bij een andere organisatie gaat werken kan een licentieovereenkomst aangegaan worden met deze organisatie, zodat de hulpverlener de methode kan blijven uitvoeren. Het is tevens mogelijk om de methode als zelfstandige (zzp-er) uit te voeren, een persoonsgebonden licentie is in dat geval voldoende.

De basistraining en bijscholing kunnen voor het hele (of een deel van het) team op de eigen locatie worden verzorgd. Hulpverleners kunnen zich ook individueel opgeven voor een training als zij de methode als zelfstandige willen uitvoeren. In dat geval verzorgen wij de locatie. Het is nadrukkelijk niet toegestaan dat de hulpverlener(/organisatie) met een licentie andere hulpverleners gaat opleiden in de methode.

De licentie omvat de volgende rechten:

  • Hanteren van de merknaam Amigo’s

  • Gebruik van door Amigo’s op school ontwikkelde handleiding en materialen

  • Uitvoeren van de methode Amigo’s (zoals beschreven/bedoeld)

  • Herzieningen/aanpassingen in de methode te ontvangen

  • Deelname aan intervisie (kosten op aanvraag)


Voorwaarden
De deelnemer is een minimaal HBO geschoolde professional met een relevante vooropleiding (voor HBO; pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of social work en voor WO; orthopedagogiek of kinder- en jeugdpsychologie).
Deelnemers die de eerste vier dagdelen training hebben gevolgd ontvangen een voorlopige licentie (A). Deze voorlopige licentie stelt hen in staat om de methode uit te kunnen voeren. Dagdeel vijf van de training (casuïstiekbespreking) vindt tien weken later plaats en om de licentie definitief te maken is deelname vereist. Deze licentie (B) is één jaar geldig. Om deze licentie te behouden moet jaarlijks aan een inspanningsverplichting voldaan worden. Deze verplichting bestaat uit het volgen van minstens een dagdeel bijscholing.
De deelnemer moet voldoende gelegenheid hebben/krijgen om de methode Amigo’s uit te voeren in de schoolse setting. De licentie is geldig als de handtekeningen van de hulpverlener en de leidinggevende van de organisatie (indien het geen zzp-er betreft) vermeld staan.

 

Een hulpverlener in opleiding krijgt wel de mogelijkheid om de training bij te wonen, maar ontvangt in plaats van een licentie een bewijs van deelname. Dit bewijs geeft niet het recht om de methode Amigo’s uit te mogen voeren.

Implementatie
Implementatie van de methode op scholen kan worden verzorgd door Amigo’s op School. Deze implementatie omvat afspraken met directie, voorlichting aan het schoolteam en ouders, een evaluatie en ondersteuning bij het opstarten van de eerste trajecten. Voor deze implementatie worden kosten berekend.