Ervaringen met Amigo's

Ervaringen

Amigo's is actief sinds 2011 in Rotterdam Zuid op meer dan 35 basisscholen. IHet wordt daar uitgevoerd door Bureau Frontlijn, een projectbureau van de Gemeente Rotterdam, waarmee we een samenwerking hebben.
Voorjaar 2017 hebben we hebben deelnemende scholen gevraagd wat ze van de interventie vinden, dit zijn enkele reacties:

 • Corine Kleppe – Schoolmaatschappelijk werker, de Globe en de Kameleon
  Ter ondersteuning van de leerlingen op diverse leefgebieden in samenwerking met school en ouders. Tijd voor de leerlingen, persoonlijke aandacht om tot verandering te komen met behulp van een plan van aanpak.

 • Lous Paijens - Directrice, Elisabeth school
  De Elisabeth maakt inmiddels drie jaar ‘gebruik’ van Amigo’s. Zij bouwen een echte vertrouwensband op met de leerlingen en ouders en weten hen tips en tricks aan te bieden, waardoor de leerlingen een sociaal netwerk opbouwen en wellicht zelfs uitbreiden. Daarnaast is het mooi om te zien dat Amigo’s het thuisfront meeneemt in het coachen. Zo is een afsluiting van een traject altijd een klein feestje waarbij ook de ouders worden uitgenodigd deel te nemen.
  Een meerwaarde is de persoonlijke aandacht en tijd voor kinderen. Veel kinderen zijn trots dat ze een Amigo hebben. De samenwerking met Amigo’s past naadloos binnen onze visie en beleid.

 • Linda van den heuvel – Intern begeleider, de Klaver
  Na Amigo’s kunnen kinderen beter leren omdat ze beter in hun vel zitten, prestaties verbeteren zichtbaar. Ouders en kinderen zijn positief over de begeleiding.
  Door de laagdrempeligheid is het een mooie opstap naar intensieve hulp.

 • Nico de Geus – Intern begeleider, Willem van Oranje
  Vrijwel alle trajecten hebben zichtbaar verandering teweeg gebracht bij de leerlingen. Ik hoop dat onze leerlingen nog lang gebruik kunnen maken van deze begeleiding.
  De laagdrempeligheid helpt om toestemming te krijgen van ouders die voor andere hulpverlening dat niet geven. Wat ik prettig vind is dat we regelmatig evalueren, zo is een goede afstemming mogelijk en is er een wederzijdse verbinding.

 • Stoffel Boot en Anne Terdu – Directeur en intern begeleider, de Akker
  Bij 80% van de kinderen zien we verbetering in het gedrag.
  Door individuele aandacht en doordat de Amigo’s kinderen zelf laten nadenken en sturen, werkt het goed bij kinderen. Hierdoor komt de motivatie om naar school te gaan terug.

 

 

.