Methodiek

Wat houdt de methode in?

Amigo’s zijn hulpverleners die één-op-één met kinderen (8-12 jaar) werken aan het verminderen van psychosociale problematiek. Dit doen zij op reguliere basisscholen, onder schooltijd en in samenwerking met ouders en leerkracht en indien van toepassing hulpverleners.

 Aanmelding vindt plaats via school aan de hand van richtlijnen en betreft geen diagnose, waardoor laagdrempelige aanmelding mogelijk is. Amigo en kind zien elkaar twee keer per week 20 minuten gedurende 12 tot 20 weken. De begeleiding omvat daarnaast onder andere gesprekken met ouder en school, een kijkje in de klas en minstens één huisbezoek. 

Er wordt op gestructureerde en methodische wijze gewerkt aan de doelen die het kind samen met ouders en leerkracht heeft opgesteld. Positieve aandacht en zoeken naar mogelijkheden staan daarbij centraal.

Er wordt individueel gewerkt omdat hiermee goed kan wordt afgestemd op de interesses en behoeften van het kind. Het geleerde kan direct worden toegepast in de praktijk. 
Ouders en leerkracht zijn belangrijke partners doordat zij de supporterrol vervullen.

Tussen de Amigo en school is een prettige samenwerking van belang. Dit wordt gedurende elk traject vormgegeven. En daarnaast is er halfjaarlijks een evaluatie.

Om Amigo te worden en blijven moet de hulpverlener jaarlijks een licentie behalen.