Skip to main content

Methode Amigo's

De methode Amigo's
Amigo’s zijn hulpverleners die met kinderen (8-13 jaar) werken aan het verminderen van psychosociale problematiek. Dit doen zij op school, onder schooltijd en in samenwerking met ouder en leerkracht. Aanmelding vindt plaats via school aan de hand van richtlijnen en betreft geen diagnose. Amigo en kind zien elkaar twee keer per week 20 minuten gedurende 12 tot 20 weken. Daarnaast vinden er o.a. gesprekken met ouder en school, een klasbezoek (kijkje in de klas) en minstens één huisbezoek plaats. 

Er worden persoonlijke en algemene subdoelen opgesteld. De persoonlijke subdoelen zijn gericht op het verbeteren van specifieke psychosociale vaardigheden. De algemene subdoelen op het vergroten van het zelfvertrouwen en van de supporterrol van ouder en leerkracht om de persoonlijke subdoelen te bereiken.De persoonlijke subdoelen worden gezamenlijk vastgesteld in een doelbespreking. Om deze te bereiken zet de Amigo oplossingsgerichte, motiverende en gedragstherapeutische technieken en werkvormen in.