Onderwijs Zorg Arrangement
Door mijn Amigo heb ik geleerd om meer vrienden te maken. Nu voel ik me thuis op school en anderen zien me. En ik durf steeds meer. Ik was bang dat anderen me raar zouden vinden, maar dat valt zo mee!
Door de helpende gedachten die ik van mijn Amigo heb geleerd, denk ik nu blij. Als een ander iets zegt, hoeft dat niet negatief bedoeld te zijn. Ik heb ook geleerd beter te plannen en niet op te geven. Eigenlijk is de juf best aardig!
Door veel te oefenen heb ik trucjes geleerd om minder vaak boos te zijn. Ook kon ik alles vertellen over de scheiding van mijn ouders, dat was fijn. Nu heb ik minder ruzie met de juf en kinderen. Het is gezelliger in de klas, van de week mocht ik zelfs bij iemand spelen!
Amigo’s zijn hulpverleners die één-op-één met kinderen (8-12 jaar) werken aan het verminderen van psychosociale problematiek. Dit doen zij op reguliere basisscholen, onder schooltijd en in samenwerking met ouders en leerkracht. Aanmelding vindt plaats via school aan de hand van richtlijnen en betreft geen diagnose, waardoor laagdrempelige aanmelding mogelijk is. Amigo en kind zien elkaar twee keer per week 20 minuten gedurende 12 tot 20 weken. De begeleiding omvat daarnaast onder andere gesprekken met ouder en school, een kijkje in de klas en minstens één huisbezoek.
Effectieve aanpak

Wat is een Amigo?

Een Amigo gaat twee keer per week op positieve wijze met de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind aan de slag, dit gebeurd op school. Samen met ouders, leerkracht en het kind worden de doelen gemaakt. 
​Doordat de Amigo individueel werkt, is de hulp helemaal toegespitst op dit specifieke kind. Dat maakt dat het geleerde beter in de praktijk wordt gebracht. Ouders en leerkracht worden goed op de hoogte gehouden. En spelen een rol in de Amigo-opdrachten die tussen de Amigomomenten door worden uitgevoerd om zo te zorgen dat het geleerde daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht.

De samenwerking met ouders wordt zeer positief ervaren, 98% van de ouders beveelt Amigo's aan. 
​Scholen zijn ook zeer positief, zij noemen de professionele en gestructureerde aanpak, fysieke aanwezigheid in de school en het maatwerk als werkende elementen. 

 

Op zoek naar een Onderwijs Zorg Arrangement voor kinderen met sociaal emotionele problemen? 

Dan is Amigo's een goede keus. Het wordt binnenkort opgenomen in de Databank voor efectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Omdat kwaliteit en effectiviteit belangrijk is meten we onze resultaten. Uit de voor- en nametingen aan de hand van SDQ (Strengths and Difficulties Questionair) van vorig schooljaar blijken de volgende significante resultaten.